KUNG-FU

Pokaz Kung-Fu Sztuka nie przemoc

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy , Opiekunowie

Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych „ Brafs” serdecznie zaprasza
do organizowania na terenie Państwa placówek w szczególności dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym:

1. Dnia Kultury Orientalnej „ Pokaz Kung-Fu Sztuka nie przemoc”
Dzień Kultury Orientalnej- pokaz Kung-Fu „ Sztuka nie przemoc” to niekonwencjonalna lekcja
wychowawcza. Ma ona na celu przybliżenie odbiorcom kultury państwa Złotego Smoka , a
sztuka walki prezentowana przez mnie ma na celu promowanie rozwoju fizycznego człowieka i
ma być dla młodych ludzi formą zachęty do podjęcia aktywności fizycznej, motywacją do
prowadzenia zdrowego stylu życia, którego częścią może być Kung-Fu.

Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS
pragnie zaproponować Państwu możliwość zorganizowania na terenie Waszej placówki
(szkoły, przedszkola) zajęć związanych z kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu , uznanych
przez wielu pedagogów za niekonwencjonalną lekcję wychowawczą.

Celem pokazu – prelekcji jest przybliżenie odbiorcom kultury państwa Złotego
Smoka, jakże odmiennej od europejskiej i dlatego, niestety, często niezrozumiałej i mało
dostępnej. Zajęcia składają się z dwóch części; teoretycznej – obejmującej wprowadzenie
w sztukę, kulturę, filozofię i medycynę naturalną – oraz praktycznej, w czasie której
odbędzie się pokaz „Kung Fu – sztuka, nie przemoc”.

Sztuka walki, którą prezentuję podczas zajęć, w odróżnieniu od sportów walki,
ma na celu przede wszystkim promowanie rozwoju fizycznego człowieka, zgodnie z
zasadą „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczy dyscypliny wewnętrznej oraz szacunku
dla drugiej osoby, gdyż pokazuje, że mistrzem jest nie ten, kto atakuje, ale kto potrafi
ustąpić. Buduje poczucie własnej wartości.

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju techniki, która ułatwia codzienne
czynności, ale także sprawia, że coraz mniej się ruszamy, jesteśmy mało sprawni
fizycznie. Panująca wśród dzieci i młodzieży moda na słodycze i potrawy typu fast food
także negatywnie wpływa na kondycję fizyczną i zdrowie. Wiadomym jest, że
uprawianie sportu wpływa korzystnie na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci, daje im
możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, uczy dyscypliny oraz pozwala
na przeżywanie radości z osiągniętych sukcesów.

Lekcja pokazowa, na którą zapraszam, ma być dla młodych ludzi formą zachęty
do podjęcia aktywności fizycznej, motywacją do prowadzenia zdrowego stylu życia,
którego częścią może być Kung- Fu.

Forma zajęć:
wykład, pogadanka, pokaz

Miejsce zajęć:
Państwa placówka / przyjeżdżam na miejsce w wyznaczonym wcześniej terminie/
Sala , w której odbywają się zajęcia jest przez mnie udekorowana.

Adresaci:
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych , gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych