Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO: 

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH JEST
Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS z siedzibą we Wrocławiu ul. Głogowska 11/58 53-621 Wrocław NIP 749-181-65-06 REGON 020480438 Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS  : Piotr Tworuszka  e-mail: centrumbrafs@onet.pl tel. kontaktowy 501 608 428  adres: ul. Głogowska 11/58 53-621 Wrocław
JAKIE DANE PRZECHOWUJEMY

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon.

 2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.

3. imiona i nazwiska, daty urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska, adres email, telefon rodziców wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej.

JAK JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
JAKI JEST OGÓLNY CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1.Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do przygotowania i zorganizowania imprezy turystycznej. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: przygotowanie  i zawarcie umowy na świadczenie usług turystycznych, realizacja zakupionych usług turystycznych, informacyjny, marketing, prowadzenie działań promocyjnych

2. Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia lub PESEL uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników. Udostępnione dane przekazywane są firmie AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, 00-867 tel. 022 555 00 50 formie elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE
Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy .Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH?
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób: za pośrednictwem poczty e-mail na adres centrumbrafs@onet..pl w temacie wpisując RODO za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby: Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS ul. Głogowska 11/58 53-621 Wrocław
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.