Warsztaty ekologiczne

Program warsztatów:

 • Prelekcja na temat pszczelarstwa ( życie pszczół, rodzaje, wykonywana praca, ich
  zwyczaje i znaczenie w przyrodzie itp.)
 • Zapoznanie się z przyrządami pszczelarza ( ubranie, dymka, ramka itp.)
 • Miód ( rodzaje, zastosowanie itp.)
 • Apiterapia- leczenie za pomocą miodu i jego zastosowanie w chorobach
 • Produkty wytworzone przez pszczoły ( pyłek, mleczko, węza, kit pszczeli)
 • Węza pszczela jej znaczenie i zastosowanie
 • Wyrabianie świec z węzy pszczelej – każdy uczestnik warsztatów będzie mógł spróbować
  sił w produkcji świec z węzy pszczelej i wykonane przez siebie świece będzie mógł
  zabrać do domu
 • Prelekcja na temat zdrowego żywienia
WARSZTATY EKOLOGICZNE
„ W KRAINIE MIODU”
8/od osoby
Świeca