WNIOSEK O UBEZPIECZENIE ZGODNIE Z UMOWĄ 112180

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE ZGODNIE Z UMOWĄ GENERALNĄ NR 112180
ZOBOWIĄZUJĄCĄ DO ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA W ZWIĄZKU Z IMPREZAMI TURYSTYCZNYMI

Oświadczenie Biura Podróży

Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS Piotr Tworuszka oświadcza, że umowa uczestnictwa odpowiada warunkom określonym w paragrafie 4 ust 2 Umowy Generalnej nr 112180